Texas hold em -– lär dig mer om spelet här

Texas Hold'em är den vanligaste pokervarianten både på nätet och på landbaserade casinon. Helt kort går det till så att varje spelare får två kort som de andra spelarna inte ser, sedan läggs fem kort successivt ut på bordet fullt synliga för alla spelare. Då sista satsningsrundan är gjord ska du kombinera dina två kort med de fem som ligger på bordet för att få till den bästa pokerhanden. De fem korten på bordet är gemensamma och kan användas av alla spelarna.

Så här spelas Temas Hold em

Den spelare som börjar ge får en dealerknapp så att man kan hålla reda på vem som ger. För varje omgång flyttas given till den spelare som sitter till vänster. Lilla och stora mörken är satsningar som görs av de två spelare som sitter till vänster om given. Sedan följer fyra satsningsrundor, som vi går igenom nedan:

PreFlop

I denna första runda har given delat ut två kort till varje spelare som bara den enskilde spelaren kan se. Utifrån det satsar han eller lägger sig.

Andra satsningen – The Flop

Given lägger tre synliga kort på bordet. Spelaren till vänster om given satsar nu eller lägger sig. Då alla som vill vara med har satsat alternativt lagt sig är rundan slut.

Tredje rundan – The Turn

Nu lägger given ett öppet kort på bordet tillsammans med de tre som redan ligger där. Det kortet tillsammans med de andra tre är tillgängligt för samtliga spelare. Sedan tar satsningen vid och den går till på precis samma sätt som den förra rundan och är avslutad då alla har fått möjlighet att satsa eller lägga sig..

Fjärde rundan – The River

Nu lägger given ut det femte och sista kortet synligt på bordet. Nu har spelarna all den information de kan få från korten och ska nu bestämma sig för om de ska satsa på sin hand eller lägga sig. Satsningen går till på samma sätt som i de två tidigare rundorna.

Showdown

Då alla har satsat är det dags att alla som inte har lagt sig visa sina kort. Den som skapar den bästa femkortskombinationen eller pokerhanden av de femkorten som ligger på bordet och de två egna korten vinner.

Den spelare som har den bästa eller högsta pokerhanden vinner hela potten. Har två eller flera spelare lika höga händer delas potten mellan dem.

Vill du se hur det går till så finns det flera filmer på Youtube som visar hela spelet. En film som kommer från Poker Stars och som är mycket grundlig och informativ finns här.

En annan film som visar hela spelet i en animerad sekvens och som är mycket tydlig finner du här. PokerStars har även en egen kanal på Youtube där man följa olika turneringar i efterhand dör att se och lära. Här är ett exempel.